Monitor wachtlijsten (voortgezet) speciaal onderwijs van start

10 november 2022

Bron:PO-raad

De monitor is klaar voor gebruik. Leerlingen bleken te lang op een plek in het gespecialiseerd onderwijs te moeten wachten. Samenwerkingsverbanden gaan na of leerlingen op de wachtlijst staan en waarom. Om een passend beeld te krijgen is het belangrijk dat iedereen meedoet.