Indexering financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting 2022

11 oktober 2022

Bron: PO-raad

Gemeenten en schoolbesturen kunnen vanaf nu weer beschikken over actuele cijfers voor de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. BDB heeft in opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.