Nieuwe opleidingen niet getoetst op taalbeleid

15 september 2022

Bron: ScienceGuide

Universiteiten klagen over de grote toestroom van internationale studenten, maar blijven nieuwe Engelstalige opleidingen ontwikkelen. Instellingen onderbouwen hun keuze door de verwijzen naar behoeftes van de arbeidsmarkt en de voertaal van het onderzoeksveld, maar geven ook aan internationale studenten met Engelse studies te willen trekken. Echter, de CDHO controleert de onderbouwing voor Engelstalig onderwijs niet meer sinds 2021.