Uitleg passend onderwijs voor professionals en voor ouders en leerlingen

15 september 2022

Bron: Ingrado

De Rijksoverheid heeft op haar website informatie gebundeld die uitlegt wat passend onderwijs vraagt van scholen en wat ouders en leerlingen mogen verwachten rond passend onderwijs. Op de pagina voor professionals in het onderwijs staan de documenten Helderheid rond passend onderwijs, Basisondersteuning in zes stappen en Leidraad voor opzetten oudersteunpunten en jeugdsteunpunten.