Onderwijs aan Oekraïense leerlingen: subsidie voor expertisedeling en verlenging regeling onderwijshuisvesting

12 september 2022

Bron: VO-raad

Het ministerie van OCW heeft nieuwe informatie gedeeld over twee financiële regelingen voor het organiseren van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Zo is bekendgemaakt dat de eerder aangekondigde subsidieregeling ‘Expertisedeling nieuwkomers’ vanaf 15 september open wordt gesteld voor aanvragen. Daarnaast schreef minister Wiersma op 1 september aan de Tweede Kamer dat de financiële regeling waarmee gemeenten kunnen voorzien in tijdelijke onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen wordt verlengd tot aan de zomervakantie van 2023.