Kaders Werkagenda mbo

25 augustus 2022

Bron: Ingrado

In de Kamerbrief van 15 juli geeft minister Dijkgraaf de kaders aan voor de Werkagenda mbo die kort na Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Deze werkagenda is de opvolger van het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ dat de MBO Raad in 2018 sloot met het vorige kabinet en eind dit jaar afloopt.