Handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap

22 augustus 2022

Bron: AVS

Er is een definitieve versie van de Handreiking VSG (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap), zoals afgestemd met OCW. De handreiking wordt ook gepubliceerd op de website van Sterk Medezeggenschap.