Grondwet [Tekst geldig vanaf 21-12-2018 tot 18-08-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Grondwet

[Tekst geldig vanaf 21-12-2018 tot 18-08-2022]

Hoofdstuk 1. Grondrechten

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 2

1.

De wet regelt wie Nederlander is.

2.

De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

3.

Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

4.

Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Artikel 3

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Hoofdstuk 2. Regering

 
 
 

§ 1. Koning

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

§ 2. Koning en ministers

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

 
 
 

§ 1. Inrichting en samenstelling

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 57a

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

§ 2. Werkwijze

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 78a

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur

 
 
 

§ 1. Wetten en andere voorschriften

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

§ 2. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 99a

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101 [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel 102 [Vervallen per 18-07-2000]

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 108 [Vervallen per 25-03-1999]

 
 
 

Artikel 109

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Artikel 111

 
 
 

Hoofdstuk 6. Rechtspraak

 
 
 

Artikel 112

 
 
 

Artikel 113

 
 
 

Artikel 114

 
 
 

Artikel 115

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117

 
 
 

Artikel 118

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

Hoofdstuk 7. Provincies, gemeenten, Caribische openbare lichamen, waterschappen en andere openbare lichamen

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Artikel 125

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Artikel 127

 
 
 

Artikel 128

 
 
 

Artikel 129

 
 
 

Artikel 130

 
 
 

Artikel 131

 
 
 

Artikel 132

 
 
 

Artikel 132a

 
 
 

Artikel 133

 
 
 

Artikel 134

 
 
 

Artikel 135

 
 
 

Artikel 136

 
 
 

Hoofdstuk 8. Herziening van de Grondwet

 
 
 

Artikel 137

 
 
 

Artikel 138

 
 
 

Artikel 139

 
 
 

Artikel 140

 
 
 

Artikel 141

 
 
 

Artikel 142

 
 
 

Additionele artikelen

 
 
 

Artikel I

 
 
 

Artikel II

 
 
 

Artikel III [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel IV

 
 
 

Artikel V [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel VI [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel VII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel VIII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel IX

 
 
 

Artikel X [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XI [Vervallen per 02-11-1999]

 
 
 

Artikel XII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XIII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XIV [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XV [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XVI [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XVII [Vervallen per 25-03-1999]

 
 
 

Artikel XVIII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XIX

 
 
 

Artikel XX [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXI [Vervallen per 02-11-1999]

 
 
 

Artikel XXII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXIII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXIV [Vervallen per 25-03-1999]

 
 
 

Artikel XXV [Vervallen per 25-03-1999]

 
 
 

Artikel XXVI [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXVII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXVIII [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXIX [Vervallen per 01-11-1995]

 
 
 

Artikel XXX [Vervallen per 02-11-1999]