Emissievrij rijden? Doelgroepenvervoer staat voor uitdagingen

14 juli 2022

Het Bestuursakkoord Zero-emissie Doelgroepenvervoer (BAZEB) en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer richten zich op het in 2025 emissievrij zijn van het doelgroepenvervoer. Maar liefst 130 partijen zetten hier hun handtekening onder, maar om het vervoer te verduurzamen moeten er nog flink wat hobbels genomen worden.

In opdracht van het ministere van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Kennisplatform CROW een Kennisagenda opgesteld met de belangrijkste acties en uitdagingen in de komende jaren. De opstellers van de agenda bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Daarnaast zijn er interviews gehouden met deskundigen uit de sector. De Kennisagenda behelst zes thema's: Laadinfrastructuur, Voertuigen, Informatie, Andere financiering, Monitoring aanbesteding en Veiligheid.

2025 voor sommige voertuigen niet haalbaar
CROW geeft in de Kennisagenda aan dat het voor sommige voertuigen niet haalbaar is om in 2025 geen CO2 meer uit te stoten. Daaronder vallen onder meer grote zware rolstoelbussen. Om deze zero emissie te laten rijden kan 2030 een realistischere datum zijn. Nog dit jaar komt er een lichtgewicht voertuig op de markt voor maximaal zeven personen. CROW betwijfelt echter of dit voertuig in de vraag kan voorzien.

Rijbewijswetgeving is uitdaging
De organisatie ziet een andere uitdaging in de rijbewijswetgeving. Wanneer de grens van 2500 kilo wordt losgelaten, dan zou de ontwikkeling van elektrische rolstoelbussen eenvoudiger worden. Daarbij kan waterstof op termijn helpen, al is het huidige aanbod nog te kostbaar. Wel wordt bij Actieprogramma Waterstof in pilots ervaring opgedaan met de inzet van waterstofvoertuigen en tankinfrastructuur in het doelgroepenvervoer.

Aanbesteden, financieren en leren
Ook de financiering is volgens CROW een belangrijk aandachtspunt. Het is nog niet duidelijk of de huidige kostenstructuur optimaal is. Het kennisplatform adviseert daarom om alle stimuleringsmaatregelen voor auto’s en taxi’s op een rij te zetten en lessen te trekken uit andere sectoren, zoals het openbaar vervoer. De manier van aanbesteden zou mogelijk ook kunnen helpen bij het sneller realiseren van zero emissie doelgroepenvervoer. Afstemming met het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) en analyseren van aanbestedingen zouden helpend kunnen zijn.

Uitdagingen laadinfrastructuur
Per vervoersoort zijn er verschillende uitdagingen te noemen als het gaat om laadinfrastructuur. Zo heeft vraagafhankelijk vervoer vooral snellaadpunten nodig op strategische locaties als ziekenhuizen en zorginstellingen. CROW stelt dat wanneer opdrachtgevers hun aanbestedingen vragen om uitstootvrij doelgroepenvervoer, zij ook moeten zorgen voor een dekkend netwerk laadinfrastructuur. Onderdeel daarvan is het woonadres van de chauffeurs. Zij nemen hun bus vaak mee naar huis moeten thuis kunnen laden.

Laadpalen kosten tijd
Tot slot kost het tijd om een laadpaal te plaatsen, soms tot wel negen maanden. CROW zou het wenselijk vinden om op lange termijn ritpatroonanalyses uit te voeren om landelijk een beeld te krijgen voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Tegelijkertijd is ook het combineren van laadpunten voor doelgroepenvervoer en OV een mogelijkheid; dit zou onderzocht moeten worden.

Bron: Taxipro