Ondersteuning bij omgaan met sluitingen en opzeggingen wegens personeelstekort

13 juli 2022

Het is de laatste maanden steeds vaker een noodzakelijk kwaad: het ontbinden van een contract met een ouder wegens personeelstekort. De Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunt kinderopvanghouders die met dit soort situaties te kampen hebben.

Als kinderopvanghouder zei je het contract met een ouder in het verleden alleen op in incidentele gevallen of als er echt geen andere oplossing voorhanden was. De kinderopvangsector wil immers maar al te graag ten alle tijde voor kinderen en ouders klaarstaan. Toch heeft het huidige en nog te verwachte personeelstekort de situatie ingrijpend veranderd. Vele houders ontkomen er niet aan om lastige keuzes te houden, onder andere om het bestaande personeel te kunnen behouden.

Kennis delen
De Brancheorganisatie Kinderopvang wil de kinderopvangsector laten delen in de kennis van houders die te maken hebben (gehad) met het ten dele of helemaal opzeggen van contacten met ouders. Leden van de brancheorganisatie hebben toegang tot geanonimiseerde voorbeelden. Wie behoefte heeft aan contact met een collega-houder of tips kan gebruiken met betrekking op bijvoorbeeld omgaan met ongeruste ouders en medewerkers of persvragen kan zich melden via informatie@kinderopvang.nl.

Daarnaast heeft een groot aantal leden aangeboden om met hun mankracht kleinere leden te ondersteunen. Hulp nodig bij het opstellen van brieven en Q&A's? Ook dan kan Brancheorganisatie Kinderopvang voor een koppeling zorgen. Voor juridisch advies kunnen leden terecht bij de juridische helpdesk van de branchevereniging. Ook kunnen zij op de website een Toolkit met voorbeeldbrieven raadplegen.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang