Oproep: in gesprek over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) bij jongeren

12 mei 2022

Bron: Ingrado

Hoe gaan professionals binnen onderwijs, leerplicht en (jeugdgezondheids-)zorg om met jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten? Aanhoudende lichamelijke klachten zijn lichamelijke klachten waar geen directe, medische verklaring voor gevonden wordt. De klachten kunnen het dagelijks leven ernstig verstoren en sommige jongeren hebben hier zoveel last van dat zij weinig of niet (meer) naar school kunnen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaat hier samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado onderzoek naar doen.