Klachtenloket bij aanbestedingen komt dichterbij

31 maart 2022

Elke opdrachtgever van aanbestedingen wordt verplicht om een klachtenregeling met onafhankelijk loket te hebben. Zo moet het voor ondernemers die inschrijven onder andere makkelijker zijn om aandacht te vragen voor fouten in aanbestedingen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een adviesdocument gepubliceerd.

Jaarlijks wordt in Nederland voor zo'n € 87 miljard aan producten en diensten ingekocht door middel van aanbestedingen. Toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer spande zich in om aanbestedingen verder te professionaliseren en de rechtspositie van ondernemers te verbeteren. Eind vorig jaar werden haar voorstellen door de ministerraad aangenomen.

Voordelen klachtenregeling met loket

Met de klachtenregeling met onafhankelijk loket moet het voor ondernemers die inschrijven makkelijker zijn om aandacht te vragen voor fouten in aanbestedingen. Ook worden gunningsbeslissingen voortaan uitgebreider toegelicht en gaan de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zwaarder meetellen dan nu het geval is. Het ministerie van EZ werkt aan de invulling en invoering van de maatregelen. Ook moeten er aanpassingen gedaan worden aan de Aanbestedingswet.

Handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden

De ‘handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden’ moet opdrachtgevers intussen helpen om een klachtenloket op te zetten of om een bestaande te verbeteren. Op deze manier kunnen aanbestedende diensten alvast aan de slag met het professionaliseren van hun klachtenloket. Zo kan verder worden gewerkt aan een professionele relatie tussen ondernemer en aanbestedende dienst.

Programma Beter Aanbesteden

Naast het maatregelenpakket waarop de handreiking voorsorteert, zijn er meerdere manieren waarop de overheid de aanbestedingspraktijk wil verbeteren en professionaliseren. Zo is er het Programma Beter Aanbesteden (PBA), dat loopt van 2021 tot en met 2024. Hierin werken PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland samen. PBA wil het inkoopproces verbeteren via aanbestedingen, net als de bijbehorende dialoog en samenwerking.

Bron: Taxipro