In gesprek over contact met voortijdig schoolverlaters

13 januari 2022

Bron: Ingrado

Deze week ontvangen alle RMC-coördinatoren een 'kletspot' van Ingrado. De kletspot bevat kaartjes met stellingen en vragen over hoe je in contact komt en blijft met voortijdig schoolverlaters. De kletspot is een leuke en informatieve aanleiding om samen met je collega's en samenwerkingspartners het (online) gesprek hierover te voeren en ervaringen uit te wisselen over wat werkt en wat niet.