Leidraad voor ouder- en jeugdsteunpunten

19 juli 2021

Bron: Kinderopvangtotaal

Het is de bedoeling dat alle samenwerkingsverbanden een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd in de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs‘. De steunpunten worden ingericht door de samenwerkingsverbanden samen met regionale vertegenwoordigers van leerlingen en ouders. Samenwerkingsverbanden zoeken aansluiting bij bestaande regionale initiatieven en mogen van de diensten van deze initiatieven gebruik maken.