Inloggen bij DUO en onderwijsinspectie vanaf 2022 via eHerkenning

15 juli 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs hebben schoolbesturen en scholen vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. Met een brief heeft het ministerie van Onderwijs hierover bestuurders geïnformeerd, zo meldt OCW. De invoering van eHerkenning is in lijn met de Wet digitale overheid, die in voorbereiding is. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten.