Vanaf 2022 eHerkenning nodig voor DUO en inspectie

21 juni 2021

Bron: VOS ABB

Schoolbesturen en scholen hebben voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. Het primair onderwijs moet zich hier als eerste op voorbereiden, het voortgezet onderwijs daarna. In een brief van het ministerie van OCW aan schoolbestuurders in het primair onderwijs staat dat de Wet digitale overheid in voorbereiding is. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder DUO en de inspectie.