Extra beschrijving bij aanscherping Personenregister Kinderopvang

13 mei 2021

De inschrijfplicht voor het Personenregister Kinderopvang (PRK) is sinds begin dit jaar aangescherpt. Wie structurele activiteiten of werkzaamheden uitvoert op een andere locatie dan de geregistreerde kinderopvanglocatie, moet ook een VOG aanvragen en aan de locatie worden gekoppeld.

Het komt steeds vaker voor dat een kinderopvanghouder een mondelinge of schriftelijke overeenkomst sluit met personen die tijdens opvanguren structureel activiteiten of werkzaamheden verricht op een andere locatie dan de opvanglocatie. Daarbij kun je denken aan een sportmedewerker in een sporthal of medewerker van een bibliotheek. Daarom geldt de inschrijfplicht in het PRK nu ook voor deze personen.

Structurele activiteiten
Met de toename van dit soort overeenkomsten, krijgt het Ministerie van Sociale Zaken en Gelegenheid regelmatig vragen over de betekenis van de term 'structurele activiteiten'. Na overleg met de VNG en GGD GHOR is nu vastgesteld dat inschrijving in PRK voor medewerkers van een bibliotheek, sporthal, kinderboerderij of andere externe locatie alleen nodig is als zij structurele activiteiten uitvoeren voor de kinderopvang.

Ter illustratie: een bibliotheekmedewerker die een boek uitzoekt voor een kind van de kinderopvang hoeft zich niet in te schrijven, terwijl een medewerker die op structurele basis voorleest aan kinderen van een kinderopvang zich wel moet inschrijven.

Houder verantwoordelijk
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de kinderopvanghouder om verantwoorde kinderopvang te bieden; de houder kan altijd een VOG verlangen van mensen die werkzaamheden verrichten voor de organisatie.

Na de zomervakantie van 2021 zal de Brancheorganisatie Kinderopvang samen met SZW kijken hoe de afspraken in de praktijk uitpakken en of de aanscherping van de PRK werkbaar is met de aanvullende omschrijving.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid + Brancheorganisatie Kinderopvang