‘Leerplichtwet te strikt gehanteerd bij coronagerelateerd schoolverzuim’

03 mei 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Bij Ieder(in) zijn de afgelopen maanden signalen binnengekomen van ouders die al lang in zelfisolatie leven door corona en vanwege het besmettingsrisico hun kinderen thuishouden van school. Deze ouders komen vaak in botsing met school, leerplichtambtenaren of de onderwijsinspectie. Om daar wat aan te doen, zijn er recent twee bijeenkomsten gehouden met ouders, de betrokken ministeries en de betrokken instanties. Daar bleek dat er regelmatig onnodig hard tegen ouders wordt opgetreden.