Onderwijs-OMT: geef scholen langer de tijd om coronamiljarden te besteden

26 april 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Met de 8,5 miljard euro uit het Nationaal Programma Onderwijs moeten scholen de komende twee├źnhalf jaar de opgelopen leerachterstanden door de coronacrisis weg zien te werken. Het Onderwijs-OMT, bestaande uit twaalf wetenschappers op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid, is van mening dat scholen hier langer de tijd voor moeten krijgen.