‘Leg geoormerkt budget voor onderwijshuisvesting bij gemeenten'

12 april 2021

Bron: VOS ABB

De bekostiging voor onderwijshuisvesting moet worden geoormerkt, en gemeenten en schoolbesturen moeten meerjarige afspraken met elkaar maken. Dit advies staat in het interdepartementaal beleidsonderzoek Een vak apart – Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel.