Nieuwe subsidieronde voorschoolse educatie voor inhaalprogramma's

06 april 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben. Vorig jaar konden ook al zulke programma’s worden georganiseerd en het kabinet heeft nu 10,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.