Dit kan RMC betekenen binnen het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

25 maart 2021

Bron: Ingrado

Donderdag 18 maart was Ingrado aanwezig bij de inspiratiesessie Dak- en thuisloze jongeren georganiseerd door het ministerie van VWS, OCW en Ingrado. Hoe regel je de weg terug naar school, wat hebben deze jongeren precies nodig en welke rol kan RMC hierin spelen? Centraal stond het thema persoonlijke ontwikkeling en scholing.