Wat te doen bij groeiend aantal gebruikers leerlingenvervoer?

18 maart 2021

Wat kun je als gemeente doen als het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer stijgt, terwijl hiervoor geen financiële ruimte is? De gemeente Zaanstad heeft hier momenteel mee te maken. De gemeenteraad stelt daarom voor om de regeling voor het leerlingenvervoer terug te brengen naar wat wettelijk verplicht is.

De afgelopen jaren heeft Zaanstad namelijk voor meer leerlingen vervoer verzorgd dan de wettelijke verplichting. Volgens de wet komen leerlingen in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij minimaal zes kilometer van de school vandaan wonen. In Zaanstad was dat vier kilometer voor het regulier onderwijs en twee kilometer voor het speciaal onderwijs. De gemeente wil ouders en leerlingen nu stimuleren om zo zelfstandig mogelijk naar school te reizen en gaat hen daarbij ook ondersteunen.

De lokale wethouder onderwijs zegt maatwerk toe te passen bij leerlingen die dat nodig hebben. Ook mogen leerlingen met een structurele handicap in het vervoer, ongeacht de afstand, gebruik blijven maken van het leerlingenvervoer. Er is echter nog geen besluit genomen over het voorstel.

Zelfstandig reizen
Als het gaat om de ondersteuning bij zelfstandig reizen, denkt de gemeente Zaanstad aan onder andere persoonlijk contact bij de eerste aanvraag. Ook wil zij met ouders meedenken over alternatieve mogelijkheden in (reis)begeleiding. Een OV-coach zou ouders en leerlingen kunnen ondersteunen bij het oefenen met zelfstandig naar school reizen. Ouders van leerlingen die dit schooljaar gebruikmaken van leerlingenvervoer zijn vorig jaar al geïnformeerd over het mogelijk veranderen van de regels. Wat die verandering precies gaat worden, moet dus nog blijken.

Bron: RTV Zaanstreek