Werkgroep medezeggenschapsrecht VvO stuurt voorstellen voor verbetering

15 maart 2021

Bron: InfoWMS

De Werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft onlangs een brief naar minister Slob gestuurd met voorstellen voor verbetering van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De lijst met 23 verbeterpunten is onderverdeeld in wetstechnische gebreken, praktische gebreken en overige verbeterpunten.