Wat is er aan de hand met schoolverzuim en een Veilig Thuis-melding?

11 maart 2021

Bron: Ingrado

Bij de bescherming van het recht op ontwikkeling staat voorop dat ieder kind daartoe zo goed mogelijk in staat wordt gesteld. Daar werkt Ingrado samen met veel partners aan. Wat is de relatie tussen Veilig Thuis en passend onderwijs? En welke rol speelt de leerplichtambtenaar? Ze bereiken ons vaker de laatste tijd, berichten over leerplichtambtenaren die een Veilig Thuis-melding (VT-melding) zouden doen en ouders die hiertegen in verweer komen. Wat is er aan de hand?