Subsidiepot voor ventilatie bijna leeg

25 februari 2021

Bron: AOb

De subsidieregeling waarmee gemeenten de ventilatie van hun schoolgebouwen kunnen aanpakken, is al een goed eind op. Na zes weken zijn 547 aanvragen binnen gekomen, samen goed voor 82 van de beschikbare 100 miljoen euro. Van alle schoolgebouwen in het po en vo heeft nog geen derde de ventilatie bewezen op orde. Dat bleek dit najaar uit onderzoek van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen.