Verantwoording continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer 2020

11 februari 2021

Bron: VNG

Door de coronamaatregelen is de vraag naar doelgroepenvervoer sterk teruggevallen. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om vanaf 1 april 2020 aan hun opdrachtnemers een continuïteitsbijdrage te verstrekken ter hoogte van 80 procent van de niet verreden ritten. Dit om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, vervoer naar dagbesteding) in stand te houden. De bedragen konden gemeenten financieren vanuit het budget dat zij voor het doelgroepenvervoer ontvingen.