Kabinet, kom met een landelijke aanpak jeugdwerkloosheid!

24 december 2020

Bron: CNV Jongeren

Uit de banenkansenmonitor van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat er 10.000 minder banen voor startende jongeren na de eerste coronagolf zijn. CNV Jongeren wil dat het kabinet snel met een landelijke aanpak jeugdwerkloosheid komt om een valse start voor jongeren op de arbeidsmarkt te voorkomen en kansenongelijkheid tegen te gaan.