Kabinet stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor extra laptops en tablets

21 december 2020

Bron: PO-raad

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien, zodat zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Van schoolbesturen wordt daarnaast een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Door de lockdown krijgen de meeste kinderen opnieuw les op afstand. Niet alle kinderen hebben thuis de beschikking over een apparaat om het onderwijs te volgen.