Verzoek om voorrang bij testen vooralsnog afgewezen

17 september 2020

Professionals uit de zorg en het onderwijs hebben sinds deze week voorrang bij coronatests, maar dit geldt niet voor medewerkers in de kinderopvang. Staatssecretaris Bas van ’t Wout geeft aan dat voorrang niet mogelijk is vanwege de beperkte testcapaciteit. Dat nieuws viel zwaar bij veel kinderopvangorganisaties. BK en BMK hopen nu op een motie van D66.

Vanwege de vertragingen bij het testen, dreigt er een omvangrijke sluiting van groepen in de kinderopvang. Uit een enquête van de brancheorganisaties bleek dat één op de drie ondernemers meer dan 10 procent van hun medewerkers op dit moment niet kan inzetten op de groep. De brancheorganisaties BK en BMK deden daarom een verzoek om voorrang, maar dat werd afgewezen.

‘We ontvangen veel berichten van leden die gefrustreerd en boos zijn. Die geluiden nemen we heel serieus en nemen we mee in onze lobby, we trekken hierin weer gezamenlijk op met de drie branchepartijen BK, BMK en BOinK. We blijven inzetten op ruimte en versoepeling op verschillende fronten,’ aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang.

‘Prettig overleg’

De brancheorganisaties laten weten een ‘prettig overleg’ te hebben gehad met de staatssecretaris. Deze zou het belang van de kinderopvang in de besluitvorming van het Kabinet nadrukkelijk naar voren hebben gebracht. Hij begrijpt zowel de afweging omwille van de schaarste in testcapaciteit als de consequenties voor ouders en gezinnen.

De brancheorganisaties hebben het belang van de kinderopvang nogmaals benadrukt. Leraren en zorgmedewerkers maken immers ook gebruik van kinderopvang en kunnen niet werken als de deuren dicht gaan. ‘We hebben gezamenlijk gezocht naar oplossingen, zoals herinvoering van de coulance in het toezicht zoals deze ook in maart gold. We hopen dat daar deze week duidelijkheid over komt.’

BK en BKM roepen nog steeds op de motie van D66 te steunen en ook kinderopvangmedewerkers voorrang te geven bij het testen. Het volgende overleg met de staatssecretaris is over twee weken. Donderdag 17 september stemt de Tweede Kamer over de motie van D66.

Bron: Kinderopvangtotaal + Brancheorganisatie Kinderopvang