Slob richt coördinatieteam ventilatie op voor scholen

20 augustus 2020

Bron: VO-raad

Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Dat heeft de minister meegedeeld aan de Tweede Kamer. Het doel van het coördinatieteam is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de staat van de ventilatie op scholen. Doekle Terpstra leidt het team met daarin onder meer de VNG, de sectorraden, waaronder de VO-raad en GGD-GHOR.