Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ beschikbaar

17 augustus 2020

Bron: VO-raad

De VO-raad heeft in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet.