Aangepaste richtlijn terugkeer van vakantie uit landen met een oranje of rood reisadvies

06 augustus 2020

Bron: Ingrado

De richtlijn die geldt voor jongeren die terugkeren van vakantie uit een land met een oranje of rood reisadvies is sinds 31 juli 2020 veranderd. De Tweede Kamer is via een brief van de ministers van deze gewijzigde richtlijn op de hoogte gebracht. De wijzigingen die gelden voor het melden van verzuim door de scholen kun je terugvinden onder punt 3 van dit artikel.