Uitstroom uit vo en mbo naar hbo in 2023

02 april 2024

Ten opzichte van vorig studiejaar is de instroom in het hbo dit jaar met een verschil van -0,2% nagenoeg gelijk gebleven, met 107.524 eerstejaars in 2023. Dit is opmerkelijk, aangezien zowel het aantal examenkandidaten als de slagingspercentages van het havo, vwo en mbo in 2023 gedaald zijn ten opzichte van 2022. Vermoedelijk is de instroom positief beïnvloed door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Deze maatregel kan schoolverlaters aangespoord hebben om de aanvang van hun studie een jaar uit te stellen van 2022 naar 2023. Het totaal aantal inschrijvingen in het hbo nam met 3,4% af naar 461.426 studenten. Het aantal gediplomeerden is in 2022 met 5,6% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ga naar www.vereniginghogescholen.nl/sectordashboard om de informatie uit deze factsheet per hogeschool, sector of opleiding te bekijken, inclusief de mogelijkheid om zelf selecties te maken

Het aantal mbo-doorstromers naar het hbo is verder gedaald naar ruim 32.000. In 2020 waren dat er nog bijna 39.000. Het aantal studenten dat instroomt in het Associate Degree (AD) stijgt wél. Deze tweejarige hbo-opleidingen trekken elk jaar meer studenten uit het mbo aan. 

De grootste dalingen zijn te zien bij studenten afkomstig uit het mbo (-2,3%) en bij studenten met een overige of onbekende vooropleiding (-3,2%). De instroom vanuit de havo is ongeveer gelijk gebleven aan die van vorig jaar (+0,2%) en de instroom vanuit het vwo is het sterkst gestegen van alle vooropleidingen (+7,9%)

Top 10 instroom per opleiding

Welke van de top 10 opleidingen kende in 2023 de grootste instroom? De bacheloropleiding tot verpleegkundige kende de grootste instroom van alle opleidingen (5.468 studenten), maar kromp ten opzichte van 2022 met 608 studenten (-10,0%). Verder zitten de sterkste relatieve dalingen van de meest populaire opleidingen bij de bacheloropleidingen social work (-6,2%) en hbo-ict (-8,6%). Binnen deze top 10 heeft alleen de bacheloropleiding commerciële economie een stijgende instroom ervaren (5,2%).

De grootste dalingen zijn te zien bij studenten afkomstig uit het mbo (-2,3%) en bij studenten met een overige of onbekende vooropleiding (-3,2%). De instroom vanuit de havo is ongeveer gelijk gebleven aan die van vorig jaar (+0,2%) en de instroom vanuit het vwo is het sterkst gestegen van alle vooropleidingen (+7,9%)

Bron: Algemene nieuwsbrief mbo 14 maart 2023