Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs

02 april 2024

Achterstanden niet verkleind

Concrete afspraken tussen de minister van OCW en besturen van mbo-scholen over gelijke kansen voor studenten kunnen tot betere resultaten leiden. De inzet afgelopen jaren van € 1,6 miljard naast het vaste mbo-budget om onder andere discriminatie en ongelijkheid tegen te gaan, verkleint de achterstanden van studenten niet. 

Aangeven wat de opbrengsten moeten zijn

Daarom zijn aanvullende afspraken nodig welke hulp studenten in het middelbaar beroepsonderwijs minimaal kunnen krijgen. En welke resultaten in 2027 moeten zijn bereikt nu de minister de komende jaren ongeveer € 1 miljard hiervoor uittrekt. Die aanbeveling doet de Algemene Rekenkamer op 14 februari 2024 na uitvoerig onderzoek. Ons onderzoek Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs – wat zeggen data en praktijk? is op 14 februari 2024 gepubliceerd en aan het parlement aangeboden.
Uit het onderzoek blijkt dat het bewijs ontbreekt dat de huidige stimuleringsmaatregelen van de minister van OCW de ongelijke kansen in het mbo terugdringen. De minister geeft onvoldoende aan het mbo aan wat dit geld moet opleveren. 

Onduidelijkheid over effecten

Het onderzoek laat ook zien dat veel studenten tevreden zijn over het mbo. De minister versterkt de positie van studenten in het mbo en maakt het voor hen gemakkelijker via studiefinanciering en een Ov-kaart. Mbo-instellingen hebben ook extra geld ingezet voor meer leermiddelen en personele inzet om achterstanden weg te werken. Dat heeft enig effect, maar door de bestaande afspraken en gebrek aan informatie is niet duidelijk hoeveel. Voor de komende jaren is weer extra geld uit de OCW-begroting beschikbaar voor het terugdringen van kansenongelijkheid.

Bron: Op weg naar gelijke kansen in het middelbare beroepsonderwijs