Experiment: ontheffing voor Wmo- en leerlingenvervoer in autoluw Sneek

18 maart 2024

Het Wmo- en leerlingenvervoer krijgen toestemming om door de autoluwe binnenstad van Sneek te rijden. Na meer dan tachtig gesprekken met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Súdwest-Fryslân geconcludeerd dat beroepen in de zorgsector niet mogen lijden onder het verkeersexperiment dat dit jaar van start is gegaan.

De gemeente beschouwt personenvervoer als onderdeel van deze categorie. Vervoerders dienen bij het indienen van een aanvraag overtuigend te onderbouwen waarom zij een vrijstelling voor de binnenstad nodig hebben. Eerder kwamen alleen nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, fietsers en bromfietsers in aanmerking voor een vrijstelling. Naast het personenvervoer komen nu ook andere zorg gerelateerde beroepen, zoals thuiszorg en verloskundigen, hiervoor in aanmerking.

Hans Landman, vervoersmanager bij Taxicentrale Witteveen, die verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer in Sneek, is verheugd over het besluit van de gemeente. Hij noemt het een voor de hand liggende beslissing. Landman benadrukt dat het vreemd zou zijn als zij door het experiment hun werk niet meer kunnen doen, gezien hun contract met de gemeente om leerlingen naar het speciaal onderwijs te vervoeren.

Veiligere binnenstad

Sinds 2 januari is Sneek begonnen met het éénjarige verkeersexperiment van een autoluwe binnenstad. Tot het einde van het jaar geldt op vier locaties (De Singel, De Harinxmakade, Prins Hendrikkade en de Kleine Kerkstraat) een doorrijverbod. De gemeente heeft tot doel om de binnenstad veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Mobiliteitswethouder Michel Rietman benadrukt dat het wennen is voor de inwoners en dat ze daarom vanaf het begin mensen hebben benaderd en proberen in gesprek te blijven.

Bron: Taxipro