‘Kom met innovatieve oplossingen voor leerlingenvervoersysteem’

18 maart 2024

Het leerlingenvervoersysteem kampt met toenemende problemen, waarschuwt de landelijke brancheorganisatie KNV Zorgvervoer en Taxi tijdens de Dag van het Leerlingenvervoer. Voorzitter Bertho Eckhardt benadrukt de urgentie voor alle betrokken partijen om direct met elkaar in gesprek te gaan, om zo te voorkomen dat zich herhalingen voordoen in het schooljaar 2024-2025. Hij pleit voor innovatieve oplossingen in deze veranderende omstandigheden.

De situatie in het leerlingenvervoer wordt steeds kritischer, waarbij de vraag naar vervoer blijft stijgen terwijl de beschikbaarheid van chauffeurs afneemt, vooral na de periode van de pandemie. Recentelijk gaf een kwart van de leden van KNV Zorgvervoer en Taxi aan dat er meer dan 1600 vacatures openstonden. Tegelijkertijd wordt er steeds meer maatwerk verwacht, wat de planning bemoeilijkt. Bovendien zorgt toenemende verkeersdrukte voor extra uitdagingen.

Grondige evaluatie huidige systeem

Bertho Eckhardt benadrukt het belang van snelle actie en creatieve oplossingen, met oog voor de kwetsbaarheid van de leerlingen die afhankelijk zijn van dit vervoer. Hij roept op tot een grondige evaluatie van het huidige systeem om vraag en aanbod weer in balans te brengen. In een brandbrief aan alle gemeenten, de opdrachtgevers van het leerlingenvervoer, heeft KNV Zorgvervoer en Taxi praktische oplossingen voorgesteld, zoals het vereenvoudigen van het vervoer en het aanpassen van schooltijden om efficiënter te kunnen rijden.

Eckhardt prijst de toewijding van vervoerders en chauffeurs die dagelijks hun uiterste best doen om leerlingen veilig naar school te brengen. Hij benadrukt dat ondanks de uitdagingen, de betrokkenheid en inzet van deze professionals positieve resultaten opleveren.

Bron: KNV