Update over activiteiten zero emissie doelgroepenvervoer

18 maart 2024

Het bereiken van zero emissie in het doelgroepenvervoer staat hoog op de agenda. In 2023 heeft de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) veel inspanningen geleverd op dit gebied, waaronder het organiseren van een congres, het opzetten van initiatieven zoals de wegbereiders, en het monitoren van de voortgang met behulp van de RVO-monitor.

In 2024 wordt deze koers voortgezet. Een plan met verschillende activiteiten is opgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. Dit omvat onder andere het opstarten van de wegbereiders en het plannen van regiobijeenkomsten.

De voortgang van zero emissie wordt gemonitord via de RVO-monitor. In 2023 was 18,3% van het wagenpark zero emissie. Deze monitor identificeert ook belangrijke knelpunten. Om een volledig beeld te krijgen van het doelgroepenvervoer in Nederland, wordt gestreefd naar de betrokkenheid van zoveel mogelijk gemeenten bij de monitor. Leden ontvangen deze monitor automatisch. Niet-leden die willen deelnemen, kunnen hun gemeente aanmelden vóór 1 april via elektrischrijden@rvo.nl. Het doel is om de monitor medio april te versturen en deze tegen het einde van het derde kwartaal/begin van het vierde kwartaal van 2024 te publiceren.

Neem voor vragen over zero emissie contact op via info@vdvnederland.nl.

Bron: VDVN