Bredere mobiliteit vereist uitbreiding vakkennis

18 maart 2024

Het landschap van het openbaar vervoer (ov) evolueert naar een wereld van publieke mobiliteit, aldus mobiliteitsadviseurs Mirjam de Bok (Mobycon) en Daan Stevens (Forseti). In OV Magazine benadrukken zij de noodzaak om het vakgebied te verbreden, terwijl traditionele ov-expertise behouden blijft.

Stevens, strategisch adviseur bij Forseti sinds 2020, heeft jarenlange ervaring in het ov en pleit al geruime tijd voor de integratie van verschillende vervoerssystemen. De Bok, die in 2020 begon als mobiliteitsadviseur bij Mobycon na het afronden van haar master planologie, benadrukt de groeiende aandacht voor sociale aspecten van mobiliteit en de opkomst van publieke mobiliteitsthema's.

Beide experts constateren veranderingen binnen de ov-sector, waarbij overheden en vervoerders zich in toenemende mate richten op maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, vergrijzing en bereikbaarheid. Dit vereist een meer holistische benadering waarin verschillende vormen van vakkennis worden geïntegreerd, waaronder doelgroepenvervoer, deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer.

Verschuiving behoeften van reizigers

De behoeften van reizigers zijn ook verschoven, waarbij een breder scala aan mobiliteitsoplossingen wordt overwogen, zoals flexvervoer en deelmobiliteit. Om deze veranderingen effectief aan te pakken, is het cruciaal om vakkennis te bundelen en samen te werken met diverse belanghebbenden.

De transitie naar een meer geïntegreerd mobiliteitssysteem brengt uitdagingen met zich mee voor zowel vervoerders als adviseurs. Het is essentieel om een balans te vinden tussen traditionele ov-expertise en nieuwe inzichten, waarbij ook de kennis van ervaren professionals behouden blijft.

Het advieswerk verschuift geleidelijk aan naar een meer multidisciplinaire aanpak, waarbij adviseurs een sleutelrol spelen in het faciliteren van deze overgang. Het waarborgen en delen van zowel oude als nieuwe vakkennis is van cruciaal belang voor een succesvolle transitie naar een meer inclusief en duurzaam mobiliteitssysteem.

Lees het volledige artikel via deze link.

Bron: OV Magazine