VDVN wil kennisniveau over doelgroepenvervoer verhogen

18 maart 2024

Op 1 november 2022 werd de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) officieel gelanceerd. Het doel van dit platform is om expertise over doelgroepenvervoer van alle 342 Nederlandse gemeenten te bundelen en het kennisniveau te verhogen. Voorzitter Lisette de Lijster de Raadt en secretaris Marieke Wassenaar vertellen dat het platform nauw samenwerkt met DOVA en CROW om het mobiliteitssysteem te verbeteren.

VDVN werd opgericht vanwege de druk waar het doelgroepenvervoer (dgv) in veel gemeenten onder staat. Wassenaar, netwerkregisseur Doelgroepenvervoer bij RegioRijder, IJmond en Zuid-Kennemerland, is een van de oprichters van het platform. In Nederland organiseren 342 gemeenten hun eigen doelgroepenvervoer. Vaak zijn ze niet op de hoogte van elkaars organisatiemethoden en wordt dit aspect binnen het sociaal domein ‘erbij’ gedaan. Er is onvoldoende kennis en afstemming tussen gemeenten, en sinds de coronapandemie is de urgentie alleen maar toegenomen. Door de verschraling van het openbaar vervoer zijn steeds meer mensen afhankelijk van doelgroepenvervoer, wat resulteert in stijgende kosten voor gemeenten.

Eén stem namens alle gemeenten

De Lijster de Raadt, directeur van mobiliteitsplatform Stroomlijn, heeft verschillende gemeenten bezocht om te peilen of er interesse was in een landelijk platform. Veel gemeenten organiseren vervoer voor de Wmo, sociaal en recreatief vervoer, leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer, jeugd- en participatievervoer. Het ministerie is de opdrachtgever voor bovenregionaal Wmo-vervoer, zoals de Valys-taxi. Doelgroepenvervoer is divers en omvangrijk, met verschillende soorten reizigers. Dit kunnen we beter organiseren, vindt VDVN. De vereniging wil namens alle gemeenten één stem laten horen.

Meer dan de helft van alle 342 Nederlandse gemeenten is inmiddels lid geworden van het landelijke platform, waarbinnen twintig regionale vervoerssystemen samenwerken. Het bestuur overlegt met belanghebbenden, waaronder VNG en KNV, en heeft zijn zetel op de mobiliteitscampus in Utrecht, samen met CROW en DOVA. Er is een grote behoefte aan integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, aldus Wassenaar.

Kennisontwikkeling- en deling stimuleren

De VDVN wil kennisontwikkeling en -deling stimuleren en zich positioneren als gesprekspartner voor de gehele mobiliteitssector. De Lijster de Raadt voegt toe dat het doelgroepenvervoer dezelfde problematiek ervaart als het openbaar vervoer: in de middag zitten de busjes vol, terwijl OV-bussen leeg rondrijden. Volgens De Lijster De Raadt kan een deel van de reizigers uit het doelgroepenvervoer zelfstandiger reizen, indien nodig met een beetje hulp. Zo kunnen de voertuigen van beide systemen beter benut worden.

Onder de noemer Publieke Mobiliteit bundelen VDVN, DOVA en CROW hun krachten om het mobiliteitssysteem te herzien en te verbeteren. Ze streven naar meer samenwerking tussen verschillende vervoersvormen en organisaties, en benadrukken dat verandering nodig is om toekomstige mobiliteitsuitdagingen aan te pakken. Hoewel er obstakels zijn, zoals versnipperde aanbestedingen en diverse contractvormen, benadrukken ze het belang van ruimte en vertrouwen voor verandering. In oktober 2023 organiseerde de VDVN een congres over duurzaam doelgroepenvervoer. Daar kwamen zowel experts, vervoerders als opdrachtgevers op af. Dit wordt gezien als positieve stap om begrip en samenwerking te bevorderen.

Bron: OV-Magazine