Transformatie van leerlingenvervoer

18 maart 2024

Personeelstekort blijft het leerlingenvervoer parten spelen. Mede daarom worden in verschillende gemeenten experimenten uitgevoerd die afwijken van het traditionele taxibusje dat dagelijks heen en weer rijdt naar school. Dit blijkt voordelen op te leveren voor ouders, leerlingen en lokale overheden, zoals de gemeente Rhenen heeft ontdekt.

Er bestaan hardnekkige misverstanden over de verantwoordelijkheid van gemeenten met betrekking tot het leerlingenvervoer, aldus beleidsadviseur Ingrid Sloot in Binnenlands Bestuur. Ze benadrukt dat ouders verantwoordelijk zijn voor het schoolbezoek van hun kinderen en dat gemeenten alleen verplicht zijn om ouders die daar recht op hebben een vergoeding te geven. Desondanks is het traditionele taxibusje de norm geworden. Wethouder Hans Boerkamp voegt toe dat dit ook in Rhenen lange tijd het geval was, maar dat ze daar nu van zijn afgestapt en een flexibelere aanpak hanteren.

Flexibelere aanpak

Steeds meer gemeenten volgen dit voorbeeld, soms gedwongen door personeelstekorten bij vervoersbedrijven. Zo zijn er experimenten uitgevoerd waarbij leerlingen e-bikes kregen, en hebben gemeenten als Heerlen, Veenendaal, Best en Oldenzaal hun verordeningen aangepast om dergelijke oplossingen mogelijk te maken. Dit lijkt tegemoet te komen aan de oproep van Carolien Aalders, die in 2020 in opdracht van de VNG de nieuwe Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer schreef.

Ook Rhenen heeft haar verordening aangepast, met positieve resultaten tot gevolg. Een voorbeeld is een jongen die eigenlijk niet naar het speciaal onderwijs wilde omdat hij dacht dat hij dan iedere dag met een busje naar school moest. Toen bleek dat hij geen busje hoefde te nemen en dat de gemeente in plaats daarvan een elektrische fiets voor hem zou aanschaffen, was hij opgelucht en gelukkig. Dit laat zien hoe een flexibelere aanpak soms het welzijn van leerlingen binnen het leerlingenvervoer kan verbeteren.

Bron: Binnenlands Bestuur