Wet leeruitkomsten: Doorgeschoten individualisering of broodnodige keuzevrijheid?

19 maart 2024

Bron: ScienceGuide

Moet het woord ‘afgestudeerd’ definitief worden geschrapt uit het woordenboek, of is dit het zoveelste voorbeeld van de individualisering van het onderwijs? De Kamer stemt in met een wet die het mogelijk maakt om praktijkervaring tegen verplichte vakken te kunnen wegstrepen, maar heeft wel bedenkingen.