Aanvraag voor Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd

19 maart 2024

Bron: VO-raad

De commissie van het Nationaal Groeifonds heeft de nadere onderbouwing voor de aanvraag van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd. De aanvraag werd ingediend door het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG op initiatief van schoolorganisaties en gemeenten. Voor het project wordt € 483,7 miljoen toegekend, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk.