Onderzoek eisen aan onderwijshuisvesting naar Kamer

14 maart 2024

Bron: PO-raad

Een vorige week verschenen rapport van AEF stelt vast dat schoolgebouwen slechts aan de eisen ten tijde van de bouw of renovatie moeten voldoen. Daarnaast is het nemen van energiebesparende maatregelen verplicht als het verbruik boven een bepaalde drempel komt. De minimale eisen zijn daarmee voor schoolgebouwen uit verschillende periodes anders en voor het overgrote deel niet in lijn met maatschappelijke verwachtingen. De meeste beleidsdoelen, zoals inclusie of multifunctionaliteit van het gebouw, kennen geen verankering in de wet en zijn dus niet vereist. De opstellers van het rapport adviseren te onderzoeken of en hoe de minimumeisen kunnen worden verhoogd.