KNV luidt de noodklok over de situatie in het leerlingenvervoer

19 november 2023

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft in een brandbrief aan alle gemeenten aangegeven dat de huidige situatie rondom het leerlingenvervoer onhoudbaar is. De werkgeversorganisatie stelt dat vervoerders continu overbelast worden.

Vervoerders hebben niet altijd de middelen om de problemen op te lossen, maar volgens KNV is er weinig begrip voor deze situatie. ‘De druk op de vervoerders en hun personeel is onhoudbaar,’ benadrukt voorzitter Bertho Eckhardt. ‘Bedrijven zetten alles op alles, maar de frustraties nemen alleen maar toe, waardoor het probleem steeds groter wordt.’

Onbegrip
Opdrachtgevers, ouders en kinderen maken zich al lange tijd zorgen over de huidige stand van zaken. Ook vervoerders zijn bezorgd, maar om andere redenen. ‘Ze vrezen onbegrip en de negatieve gevolgen daarvan, terwijl ze dagelijks alle zeilen bijzetten. Ondernemers worden beperkt door contractuele mogelijkheden, de vervoersplicht en het aantal beschikbare chauffeurs,’ aldus KNV.

Chauffeurstekort als grootste uitdaging
Een ernstig tekort aan chauffeurs is het grootste probleem. ‘Dit maakt de vervoersvraag en planning complexer dan voorheen. Er is nu meer behoefte aan maatwerk en individueel vervoer. Bovendien vinden er nog steeds mutaties plaats in het aantal leerlingen nadat het schooljaar begonnen is of vlak ervoor. Opdrachtgevers maken het hiermee te gemakkelijk om een zorgvuldig opgestelde planning te wijzigen op het moment dat het werk van start gaat,’ benadrukt KNV richting de gemeenten.

Beperkte flexibiliteit
Voorzitter Eckhardt wijst op een ander probleem: ‘Zorgvervoerders hebben niet de luxe om wachtrijen te creëren, een dienstregeling te verminderen of simpelweg te zeggen: “vol is vol”, zoals elders in de economie wel mogelijk is.’ KNV pleit daarom voor een kritische evaluatie van de instroom in het vervoer en een vermindering van wijzigingen in de routes, omdat complexiteit de kans op fouten vergroot.

Gezamenlijke oplossingen
Tot slot pleit KNV voor het afschaffen van het in gebreke stellen van vervoerders en het opleggen van boetes. ‘Dit leidt alleen maar tot afleiding, meer druk en vertraging. Opdrachtgevers en ondernemers moeten samen zoeken naar praktische oplossingen. Als dit betekent dat er afgeweken moet worden van gemaakte afspraken, moeten we daarvoor durven kiezen. Kortom: opdrachtgevers en vervoerders moeten gezamenlijk om de tafel,’ besluit Eckhardt.

De huidige staat van het doelgroepenvervoer was een belangrijk onderwerp tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer op 15 november in de Jaarbeurs. Samen met de branche werd er gekeken naar oplossingen en kansen.

Bron: Taxipro + KNV