Handreiking ‘Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders’

19 november 2023

In onze samenleving wordt de moeder nog vaak gezien als de belangrijkste opvoeder, ook op veel kinderopvanglocaties. Wanneer een kind ziek is, wordt meestal eerst de moeder gebeld. Het is echter belangrijk voor zowel moeders, vaders als kinderen dat ook de vader – of mannelijke opvoeder – actief betrokken wordt. Hoe kan een kinderopvangorganisatie dit op een juiste manier aanpakken?

Sardes wil organisaties die met jonge kinderen werken aanmoedigen om expliciet aandacht te besteden aan mannelijke opvoeders. Het onderzoeksinstituut heeft daarom een handreiking gemaakt met praktische tips en adviezen om vaders meer te betrekken bij de opvang van hun kinderen. Dit komt niet alleen de betrokkenheid van vaders ten goede, maar ook die van alle ouders, omdat elke ouder wil voelen dat ze gezien en gehoord worden.

Concrete tips en relevante informatie
De handreiking biedt niet alleen concrete tips om vaders te betrekken bij de opvoeding en opvang van hun kinderen, maar bevat ook relevante informatie uit een enquête onder vaders uitgevoerd door Sardes. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag waarom vaders zo belangrijk zijn in de opvoeding van kinderen en wordt aangegeven waar je meer informatie over het vaderschap kunt vinden. Hieronder worden een aantal tips uit de handreiking uitgelicht.

Opbouwen van een persoonlijke relatie
De eerste stap in het betrekken van beide ouders, met een specifieke focus op vaders, is het opbouwen van een persoonlijke relatie. Het is van cruciaal belang dat vaders zich welkom en gewaardeerd voelen, en dat hun belangrijke rol als opvoeder erkend wordt door de professionals. Deze initiële kennismaking vormt de basis voor verdere interacties en is daarom van essentieel belang voor een succesvolle samenwerking.

Flexibele communicatiebenadering
Het is belangrijk om ouders, inclusief vaders, de ruimte te geven om aan te geven hoe zij het liefst communiceren. Hierbij kunnen diverse communicatiemiddelen ingezet worden, zoals telefoon, Skype of Facetime, wanneer een persoonlijk gesprek niet mogelijk is. Deze flexibele benadering zorgt ervoor dat ouders zich gehoord en begrepen voelen, wat de betrokkenheid en samenwerking ten goede komt.

Erkenning van gelijke bijdrage
Een andere belangrijke stap is het erkennen van de gelijke bijdrage van mannen en vrouwen in de opvoeding van kinderen. Spreek vaders direct aan op hun rol door te vragen: ‘Wat kun en wil jij bijdragen?’ Hiermee wordt de betrokkenheid van vaders benadrukt en wordt duidelijk gemaakt dat hun inbreng van onschatbare waarde is in het opvoedingsproces.

Download dan de handreiking ‘Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders?’ op de website van Sardes.

Bron: Sardes + Kinderopvangtotaal