Met extra inzet werken aan duurzame inzetbaarheid

16 november 2023

Behoud en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijk voor sociale partners, vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt en vanuit goed werkgeverschap. Tot medio 2024 maakt Kinderopvang werkt! gebruik van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Hiermee kunnen knelpunten nog doelgerichter aangepakt worden. Kinderopvang werkt!, Jeugdzorg werkt! en Sociaal Werk werkt! hebben een activiteitenplan opgesteld.

Binnen MDIEU worden verschillende activiteiten ontplooid om werkgevers, leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de periode tot de zomer van 2023 zijn de eerste activiteiten uitgevoerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de komende activiteiten. Vanaf september tot de zomer van 2024 worden deze activiteiten gefaseerd aangeboden aan de branche. Denk aan initiatieven zoals ‘Het Goede Gesprek’ voor zowel werkgevers als werknemers.

Gesprek tussen werkgever en medewerker
Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers. Hierbij is het faciliteren van ‘Het Goede Gesprek’ tussen medewerkers en leidinggevenden van groot belang. Bijvoorbeeld over onderwerpen als ontwikkeling, mobiliteit, werkdruk en alle mogelijkheden die de cao biedt. In deze aanpak gaat het om het organiseren en voeren van gesprekken volgens bepaalde principes. Op deze manier kunnen medewerkers in de kinderopvang hun eigen regie versterken.

Duurzaam werk(t)!
De activiteiten maken deel uit van het totale aanbod van Kinderopvang werkt! en worden geleidelijk uitgevoerd. Ze zijn te vinden op de website van Kinderopvang Werkt!, in de nieuwsbrief en tijdens bijeenkomsten.

Voorbeelden van activiteiten van Kinderopvang Werkt! op het gebied van duurzame inzetbaarheid:

  • Onderzoek naar het verminderen van werkgerelateerd verzuim in de kinderopvang.

  • Training in leiderschap en teamontwikkeling.

  • Intervisie voor leidinggevenden.

Uitleg over MDIEU
MDIEU is een groot subsidieprogramma van het ministerie van SZW gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor alle sectoren, met meerdere aanvraagrondes, voornamelijk op sectorniveau. Er zijn al drie aanvraagrondes geweest en er komen er nog twee. Vanaf september 2023 kunnen ook individuele organisaties een aanvraag indienen. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld als er vanuit een branche geen aanvraag is gedaan, of als een organisatie te maken heeft met heel andere problematiek.

Bron: Kinderopvang Werkt!