Tevredenheidsonderzoek Onderwijsinspectie: toezichtlast aandachtspunt

29 oktober 2023

Bron: VO-raad

Besturen en scholen zijn doorgaans tevreden over de wijze waarop de Onderwijsinspectie het toezicht uitvoert en onderstrepen het nut hiervan. Vo-besturen beoordelen het vierjaarlijks onderzoek met gemiddeld een 7,7. De tevredenheid van vo-scholen over de risico-onderzoeken wordt met gemiddeld een 7,2 gewaardeerd; bij herstelonderzoeken is dat cijfer 7.4. Er zijn ook punten van aandacht, zoals de ervaren toezichtlast, het gebrek aan voorbereidingstijd voor een inspectiebezoek en de communicatie over en de planning van de onderzoeken. Besturen zijn daarentegen positiever geworden over het werken met inspectieteams waar financiƫle en kwaliteitsinspecteurs samen deel van uitmaken. Dat blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek 2021/2023 dat op 11 oktober is gepubliceerd.