Onderzoek: Welke faciliteiten gebruikt een medezeggenschapsraad?

05 juni 2023

Bron: Ouders & Onderwijs

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan tijd, voorzieningen op school, scholing en deskundige hulp. Dat is vastgelegd in de faciliteitenregeling in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de cao. Op welke manieren worden medezeggenschapsraden in het basis- en voortgezet onderwijs in de praktijk gefaciliteerd en waar hebben zij behoefte aan? Om daar inzicht in te geven, voerde het CAOP, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een onderzoek uit voor het project Sterk Medezeggenschap.