Schoolleidersbeurs vanaf eind augustus aan te vragen

15 mei 2023

Bron: VO-raad

Schoolleiders kunnen vanaf eind augustus een studiebeurs aanvragen voor een masteropleiding die start vanaf 1 september 2023. Voor de beurs is € 8 miljoen beschikbaar.